โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน อย่าเชื่อโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญญา เนื้อหาบางส่วนเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าบทความ ขอสงวนสิทธิในการเผยแผ่ต่อ โปรดเคารพต่อสิทธิของเจ้าของบทความ

ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้นั้นไม่จริง

 ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้นั้นไม่จริงvote   ติดต่อทีมงาน

มีผู้เสนอข้อความข้างบน  แล้วผมมีความเห็นดังนี้

ของจริงนิ่งเป็นใบ้   ของพูดได้นั้นไม่จริง  =>  รูปปั้น    (รูปปั้นจริงๆต้องนิ่ง   ถ้าพูดได้ ไม่ใช่รูปปั้นจริงๆ)

" หลักการตรัสของพระพุทธเจ้า
1. คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส
2. คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส
3. คำพูดที่จริง ถูกต้อง... เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส
4. คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส
5. คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส
6. คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส"

เพิ่มเติม  วาจาสุภาษิต  ๑ กล่าวถูกกาล   ๒ เป็นคำสัจ  ๓ สุภาพ  ๔ ประกอบไปด้วยประโยชน์  และ๕ มีเมตตา              

คิดว่า      คนที่ดีจริงๆ ก็เลือกพูดในสิ่งที่ดีจริงๆได้ ตามกาลอันควร       หรือท่านอื่นๆมีความเห็นว่าอย่างไร ? ?
จากคุณ: P2wichai  
เขียนเมื่อ: 11 ก.ย. 55 01:11:45 
ถูกใจ: lektonchiwatโกวิทย์ประดู่หลังบ้านwutthithamมะลิร้อยมาลัยCamphorRainnystar