โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน อย่าเชื่อโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญญา เนื้อหาบางส่วนเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าบทความ ขอสงวนสิทธิในการเผยแผ่ต่อ โปรดเคารพต่อสิทธิของเจ้าของบทความ

2 คำถาม[2012/12/20 12:29:43] W: ท่านมีคำถาม 2 คำถาม
[2012/12/20 12:30:25] W: 1. 5 นาทีสุดท้าย ก่อนตาย ภาวะที่หลวงพ่อเทียนบอกคืออะไร
[2012/12/20 12:31:15] W: 2. ออกจากความคิด  ต้องเจริญสติถึงระดับไหน    ข้ามกระแสใช้ไหม  โสดาขึ้นไปใช่ไหม
[2012/12/20 12:32:19] W: และ ขอช่วยขยายความ
[2012/12/20 12:32:20] W: http://koknamblogger2.blogspot.com/2012/09/blog-post.html


[10:24:45] koknam: ห้านาทีสุดท้ายก่อนตายทุกคนต้องมาพบเจอจุดนี้ ยังไม่ขอตอบเพราะจะไปบังปัญญาญาณของคนคนนั้น
แต่จะสรุปให้ฟังผ่านๆไว้ คือ ไม่มี สิ่งมีชีวิตชนิดไหน ที่จะสิ้นชีวิตในจุดสุดท้ายลงไปพร้อมกับโทสะ โมหะ โลภะได้ ไม่มีใครตายลงไปพร้อมความอาฆาตพยาบาทริษยาหรือตายไปพร้อมกับความเปี่ยมสุขได้ เพราะกฎธรรมชาติมันสร้างมาแบบนี้ ตราบใดที่ยังยึดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไว้ คนคนนั้นจะไม่สามารถขาดใจตายได้ เพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าจะไปเกิดชาติหน้าเป็นอะไรขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายขณะที่จะตาย จึงเป็นเรื่องเลอะเทอะเหลวไหล เป็นคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจกฎธรรมชาติของการตาย

ความรู้ระดับนี้ไม่ใช่ชั้นของโสดาบัน

หวังว่าคงตอบครบแล้วนะครับ