โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน อย่าเชื่อโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญญา เนื้อหาบางส่วนเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าบทความ ขอสงวนสิทธิในการเผยแผ่ต่อ โปรดเคารพต่อสิทธิของเจ้าของบทความ

ศาสนาคืออะไร

 ศาสนาคืออะไรvote   ติดต่อทีมงาน

ศาสนาคือ สิ่งที่พยายามอธิบายความหมายของ ธรรมะ หรือธรรมชาติ ซึ่งมีความหมายที่
จริงบ้าง ไม่จริงบ้างตามการตีความของผู้สอน ถ้าทุกศาสนาพูดถูกต้องหมดเป็นสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ เพราะคำสอน คำกล่าวในแต่ละศาสนาจะขัดแย้งกัน ตรงข้ามกันก็มี แต่พยายามหลีก
เลี่ยงไม่พูดกันถึงข้อแตกต่างนี้ ดังนั้นเมื่อเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเช่นนี้จะเรียกว่าสัจจะธรรม
หรือความจริงได้อย่างไร

ศาสนามักไปติดอยู่กับพิธีกรรมต่าง ๆ ของตนจนดิ้นไม่หลุดจากบ่วงที่ตนสร้างขึ้นไว้

--------------------------------------------------------------------

แตกประเด็นมาจาก

ความคิดเห็นที่ 2

แล้วศาสนาล่ะครับ

จากคุณ : The UNITY
เขียนเมื่อ : 5 ก.ย. 55 06:12:30 [แก้ไข]
ถูกใจ : Faraday
--------------------------------------------------------
http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y12610440/Y12610440.html#25
จากคุณ: Faraday   
เขียนเมื่อ: 6 ก.ย. 55 06:44:03 
ถูกใจ: RouteRaideRThe UNITY ความคิดเห็นที่ 5  ติดต่อทีมงาน
สิ่งที่ยิ่งรู้มาก ยิ่งมีปัญหามาก
จากคุณ: koknam  
เขียนเมื่อ: 6 ก.ย. 55 08:38:02 
ถูกใจ: Faradaystroboframe