โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน อย่าเชื่อโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญญา เนื้อหาบางส่วนเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าบทความ ขอสงวนสิทธิในการเผยแผ่ต่อ โปรดเคารพต่อสิทธิของเจ้าของบทความ

เยี่ยมคุณ koknam บาดเจ็บ

เยี่ยมคุณ koknam บาดเจ็บ
หมอนรองกระดูก แตกทับเส้น
ที่ ลานนา มนตรา เชียงใหม่